Disclaimer en Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING PROJECTENWEBSITES FRISOPLAN B.V.
19 juli 2023

FRISOPLAN B.V.
Frisoplan B.V., gevestigd in Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we ermee omgaan. De privacyverklaring kan in de loop van de tijd aangepast worden. Het is daarom handig om deze regelmatig te raadplegen.Contactgegevens:
Frisoplan B.V.
Pieter Zeemanstraat 9 8606 JG, SNEEK
0515 – 43 66 66
www.frisoplan.nl   
Info@frisoplan.nl
Contactpersoon AVG: René LenesPersoonsgegevens die wij verwerken
Frisoplan B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•    Voor- en achternaam
•    Geslacht
•    Geboortedatum
•    Geboorteplaats
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    IP-adres
•    Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in de gestelde vragenlijst, correspondentie en telefonisch
•    Locatiegegevens
•    Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@frisoplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Frisoplan B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:•    Verzenden van nieuwsbrieven, enkel als hier toestemming voor gegeven is
•    Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•    Frisoplan B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten van haar opdrachtgeefsters af te stemmen op jouw voorkeuren.
•    Het in kaart brengen van de markt: wie de doelgroep is, wat de doelgroep wil en hoe de ontwikkeling van het (vastgoed)project daar zo goed mogelijk op kan worden aangesloten, zodat Frisoplan B.V. voor haar opdrachtgevers aan de hand van klantprofielen een passend (strategie)plan kan opstellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Frisoplan B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Frisoplan B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het (vastgoed)project. Dat wil zeggen totdat alle kavels/woonruimtes van het betreffende project volledig zijn verkocht of verhuurd. De doorlooptijd van een (vastgoed)project is wisselend en varieert van maanden tot een jaar en incidenteel langer dan een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Frisoplan B.V. kan jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Frisoplan B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Frisoplan B.V. jouw persoonsgegevens mogelijk verstrekken aan derden, zoals haar projectontwikkelaars/opdrachtgevers, investeerders, bouwondernemingen en/of makelaars, van dit project. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Frisoplan B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Frisoplan B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Frisoplan B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn aan jou bekend te maken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@frisoplan.nl o.v.v. Privacyverklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Frisoplan B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@frisoplan.nl o.v.v. Privacyverklaring.