Nieuwbouw in Ysbrechtum

Participatieproject

Door middel van deze website blijft u op de hoogte van alle informatie m.b.t. het project en het participatieproces.
Ga naar 'Nieuws' voor de actuele stand van zaken. Wilt u tijdig op de hoogte blijven? Meld u dan aan via 'Inschrijven'.

Nieuws

Woningbouw Ysbrechtum (westzijde)

Projectomschrijving

Op 13 juli jl. heeft projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân om de haalbaarheid van de realisatie van ca. 21 nieuwe woningen in Ysbrechtum te onderzoeken. Het gaat om een plan voor woningen voor verschillende doelgroepen. De locatie ligt ten westen van Ysbrechtum, net buiten de bebouwde kom. Het initiatief is ontstaan vanuit het dorp na de constatering dat er voor bepaalde inwoners van Ysbrechtum geen geschikte woning is, die daardoor genoodzaakt zijn om het dorp te verlaten.

Er ligt op dit moment nog geen uitgewerkt plan. Eerst willen we onderzoeken welke behoeften er precies zijn. Aan de hand van het genoemde participatieproces en het woonbehoefteonderzoek krijgt het plan vorm.

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meld u dan aan via deze website. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Dit doet u door in het menu op de knop 'Inschrijven' te klikken.

Is het project haalbaar?

Participatieproces

Om te onderzoeken welke behoefte er precies is in Ysbrechtum en of het project haalbaar is, gaat het projectteam de komende periode een participatieproces doorlopen met verschillende belanghebbenden. Aan de hand van dit proces krijgt het plan vorm en dient de behoefte en haalbaarheid aangetoond te worden. Met als doel om te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma. Vervolgens neemt het college van de gemeente Súdwest-Fryslân een besluit over de haalbaarheid van het beoogde plan.

Door middel van deze website blijft u op de hoogte van alle informatie m.b.t. het project en het participatieproces. Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan via onderstaande knop.

Blijf op de hoogte!

NIEUWBOUW YSBRECHTUM

Plangebied

De locatie ligt ten westen van Ysbrechtum, net buiten de bebouwde kom. Op het kaartje hiernaast is het plangebied rood gearceerd. Waar exact de mogelijke woningen gerealiseerd gaan worden wordt duidelijk aan de hand van het uit te voeren participatieproces en het woonbehoefteonderzoek. Op basis hiervan wordt een conceptuitwerking gemaakt.

Woonbehoefte Ysbrechtum

Woonbehoefteonderzoek

Onderdeel van het participatieproces is het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek door middel van een vragenlijst. Aan de hand van deze vragen wordt in kaart gebracht wat de woonbehoeften zijn. Inmiddels heeft het woonbehoefteonderzoek plaats gevonden (sluitingsdatum 15 januari 2024) en zijn de uitkomsten van het onderzoek kenbaar gemaakt op deze website onder 'Nieuws' en tijdens de bijeenkomst fase 2 op 12 maart jl. gepresenteerd.

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek? Klik dan op onderstaande button voor de antwoorden op het woonbehoefteonderzoek.

Antwoorden woonbehoefteonderzoek

Hoe ziet het proces eruit?

Planning

Op meerdere momenten in het proces worden er contactmomenten met het dorp en/of geïnteresseerden georganiseerd. Het eerste proces bestaat uit kennismaken en informatie ophalen. De eerste bijeenkomst heeft op 31 oktober 2023 plaatsgevonden. Aansluitend is het woonbehoefteonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen of de behoefte tot woningen er inderdaad is en wat de behoefte precies is.

De input uit de eerste bijeenkomst en het onderzoek zijn verwerkt en nemen we mee in het vervolgproces. Dit is ook teruggekoppeld in de tweede bijeenkomst. Afhankelijk van de input van de eerste stappen wordt de derde bijeenkomst (en opvolgende) ingevuld en gepland.

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meld u dan aan via deze website. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Dit doet u door in het menu op de knop 'Inschrijven' te klikken.


PLANNING - Maart 2024:


Informatiebijeenkomst 1
Inloopbijeenkomst 31 oktober 2023 van 17.00 - 20.00 uur in het dorpshuis van Ysbrechtum.

Informatiebijeenkomst 2
12 maart 2024, aanvang 19.30 uur in het dorpshuis van Ysbrechtum

Informatiebijeenkomst 3
Zomer 2024

*Wilt u hierover op de hoogte blijven? Meld u dan aan via deze website.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meld u dan aan via deze website. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Dit doet u door in het menu op de knop 'Inschrijven' te klikken of klik hieronder op de button.

Blijf op de hoogte!

Meer informatie?

Contact

Neem gerust contact op met Rosemarie Klapwijk van Frisoplan. Zij staat u graag te woord. U kunt haar bereiken via de onderstaande gegevens:

Frisoplan B.V.
Rosemarie Klapwijk
E: r.klapwijk@frisoplan.nl
T: 0515 - 42 99 99

Ga voor meer informatie over Frisoplan naar www.frisoplan.nl