29 - 04 - 2024

Stand van zaken april 2024

Op 12 maart jl. was de tweede informatiebijeenkomst in Ysbrechtum voor omwonenden en geïnteresseerden. In het nieuwsbericht van 13-03-2024 is de inhoud van deze avond gedeeld. Alle verkregen informatie is door stedenbouwkundige Arnold Homan geformuleerd en samengevat in bijgevoegd document (download het document hieronder). Uit het document blijkt dat er een rode draad zichtbaar is met overeenkomsten en tegenstellingen.

In de komende periode gaan we op hoofdlijnen de volgende stappen doorlopen:

April - mei:
Uitwerking verkregen informatie tot concept stedenbouwkundige verkenning.

Eerste twee weken juni:
Stedenbouwkundige verkenning bespreken met betrokken afdelingen van gemeente Súdwest Fryslân en Wetterskip Fryslân (expertsessies).

Na 17 juni:
Vastleggen datum bijeenkomst 3 voor omwonenden en geïnteresseerden en verwerken opmerkingen uit de expertsessies in een stedenbouwkundige verkenning.

Juli of september:
Bijeenkomst III (terugkoppelen proces en tonen resultaat)

We hopen voor de zomer een derde bijeenkomst te organiseren, maar wanneer dit dicht op of in de vakantieperiode valt zullen we dit doorschuiven naar september.

We houden u op de hoogte! Bent u nog niet ingeschreven of ontvangt u nog geen nieuwsupdates? Meld u dan aan via 'Inschrijven'.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Rosemarie Klapwijk van Frisoplan via r.klapwijk@frisoplan.nl of via 06-11341215.

Download 'Conclusies workshop'

Nieuws

Blijf op de hoogte!

13-03-2024

Stand van zaken

Op 12 maart jl. vond de tweede bijeenkomst plaats, onderdeel van fase II van het participatieproces. We hebben een terugkoppeling gegeven op de eerste bijeenkomst en de resultaten van woonbehoefteonderzoek zijn toegelicht. Met de informatie uit fase 1 gingen we vervolgens met elkaar nadenken over de mogelijke invulling van de ruimte. De presentatie van de avond, antwoorden van het woonbehoefteonderzoek, aantekeningen en foto's van de groepsopdracht zijn te vinden via onderstaande downloadlinks. Voor iedereen die aanwezig was: dank voor jullie aanwezigheid en inbreng!

Presentatie bijeenkomst 12 maart

DOWNLOADS BEHORENDE BIJ INFORMATIEBIJEENKOMST 12 MAART 2024

Antwoorden woonbehoefteonderzoek

Download hier alle antwoorden van het woonbehoefteonderzoek partcipatie fase ll

Groepsformulieren workshop

Aantekeningen workshop deel II (vanwege AVG alle persoonsgegevens afgeschermd)

Foto's mogelijke scenario's

Bekijk hier alle foto's van de mogelijke scenario's die tijdens de workshop zijn uitgewerkt

27 - 02 - 2024

Uitnodiging

Woonbehoefteonderzoek en vervolg participatieproces

Op dinsdag 12 maart a.s. organiseert Frisoplan een tweede bijeenkomst omtrent het initiatief tot nieuwbouw ten westen van Ysbrechtum. We geven een terugkoppeling op de eerste bijeenkomst (31 oktober jl.) en lichten graag de woonbehoefte toe die uit het onderzoek naar voren is gekomen.

Programma:
Inloop: 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur

1. Opening en welkom
2. Toelichting op participatieproces
3. Terugkoppeling inloopbijeenkomst en de verkregen informatie
4. Resultaten woonbehoefteonderzoek
5. Pauze
6. Ontwikkeling van het dorp Ysbrechtum door de tijd
7. Voorbeelden ‘anders wonen’ ter inspiratie
8. In groepen aan de slag; mogelijke invulling van de locatie
9. Afsluiting

Namens het projectteam wordt bovenstaande toegelicht door Barend van der Veen, Rosemarie Klapwijk en Arnold Homan. Daarnaast zijn Gemeente Súdwest-Fryslân en Doarpsrounte vertegenwoordigd tijdens de avond.

Bent u erbij?
In verband met de voorbereidingen van het dorpshuis horen we graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan tot vrijdag 6 maart via onderstaande link. We hopen u 12 maart weer te zien en te spreken.

Aanmelden

05-02-2024

Save the date

Genoeg betaalbare en geschikte woningen vóór de Ysbrechtumers? Wat is de behoefte? Dit heeft Frisoplan afgelopen periode onderzocht. Op dinsdag 12 maart a.s. organiseert Frisoplan de tweede bijeenkomst, waarin de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek gepresenteerd worden. Bent u erbij? De officiële uitnodiging volgt nog.


Vragen? We horen het graag!

We willen op deze avond o.a. de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek kenbaar maken. Daarnaast bespreken we het vervolgproces met u. Meer informatie over de inhoud van deze avond volgt via de officiële uitnodiging. De uitnodiging wordt verspreid via de website en per e-mail naar geïnteresseerden die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven Heeft u op voorhand vragen over het onderzoek of de ontwikkelingen? Laat het ons weten. U kunt uw vragen tot en met 1 maart per e-mail sturen naar ons projectteam via r.klapwijk@frisoplan.nl. We nemen uw input mee in de voorbereiding en inhoud van de avond.

Op de hoogte blijven?

Nu beschikbaar - 12-12-2023

Doe mee aan het woonbehoefteonderzoek

Onderdeel van het participatieproces is het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek door middel van een vragenlijst. Aan de hand van deze vragen wordt in kaart gebracht wat de woonbehoeften zijn. De vragenlijst is nu beschikbaar

Bent u woningzoekende en geïnteresseerd? En wilt u uw wensen en behoeften kenbaar maken? Doe dan mee aan het woonbehoefteonderzoek. Dit doet u door in het menu op de knop 'Inschrijven' te klikken of klik hieronder op de button. De vragenlijst staat onderin uw account.

Woonbehoefteonderzoek

30-11-2023

Uitstel start woonbehoefteonderzoek

Onderdeel van het participatieproces is het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek door middel van een vragenlijst. Aan de hand van deze vragen wordt in kaart gebracht wat de woonbehoeften zijn. De start van het onderzoek is wegens omstandigheden vertraagd. Dit betekent dat het onderzoek niet in november zal starten, maar uitgesteld wordt naar medio december. We publiceren de vragenlijst op deze website. Zodra het woonbehoefteonderzoek start, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U heeft vanaf dat moment voldoende tijd om de vragenlijst in te vullen.

Bent u woningzoekende en geïnteresseerd? En wilt u uw wensen en behoeften kenbaar maken? Blijf dan via deze website op de hoogte over het woonbehoefteonderzoek. Dit doet u door in het menu op de knop 'Blijf op de hoogte' te klikken of klik hieronder op de button.

Blijf op de hoogte

13-11-2023

Stand van zaken

Op 31 oktober heeft de inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Het verslag hiervan is te lezen via onderstaande link. Onderdeel van participatiefase 1 is ook het uitvoeren van het woonbehoefte onderzoek. Dit onderzoek heeft als doel om de behoefte inzichtelijk te maken. Op basis van informatie uit de inloopbijeenkomst en gesprekken met onder andere dorpsbelang wordt het woonbehoefteonderzoek in de komende weken definitief gemaakt. Het streven is om binnen 14 dagen te starten met het woonbehoefteonderzoek. Update: Naar verwachting wordt het woonbehoefteonderzoek medio december gepubliceerd.

Verslag inloopbijeenkomst 31 oktober

Downloads behorende bij informatiebijeenkomst 31 oktober 2023

Participatieproces

Bekijk het participatieproces in 3 fasen. Klik op onderstaande button.

Woningbouwproces gemeente

Bekijk hier het woningbouwproces van de gemeente. Klik op onderstaande button.

Ontwikkelproces

Bekijk het ontwikkelproces in 5 stappen. Klik op onderstaande button.

Uitnodiging informatiebijeenkomst 31 oktober Ysbrechtum

Woningbouw in Ysbrechtum?

Genoeg betaalbare en geschikte woningen vóór de Ysbrechtumers? Is dit haalbaar? En wat is de gezamenlijke behoefte van Ysbrechtum? Dit gaat Frisoplan (onderdeel van Friso Bouwgroep) met de inwoners van Ysbrechtum de komende periode onderzoeken. Op 31 oktober a.s. organiseert Frisoplan een inloopbijeenkomst.

U bent van harte uitgenodigd.
Download de uitnodiging hieronder voor alle informatie.

Uitnodiging [PDF]

Hoe ziet een participatieproces eruit? - 30 oktober 2023

Participatieproces

Om te onderzoeken welke behoefte er precies is in Ysbrechtum en of het project haalbaar is, gaat het projectteam de komende periode een participatieproces doorlopen met verschillende belanghebbenden. Aan de hand van dit proces krijgt het plan vorm en dient de behoefte en haalbaarheid aangetoond te worden. Met als doel om te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma. Vervolgens neemt het college van de gemeente Súdwest-Fryslân een besluit over de haalbaarheid van het beoogde plan.

Wilt u weten hoe het participatieproces eruit ziet? Klik dan op onderstaande button voor meer informatie.

Het participatieproces in 3 fasen

Binnenkort beschikbaar - 31 oktober 2023

Aanmelden woonbehoefteonderzoek

Onderdeel van het participatieproces is het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek door middel van een vragenlijst. Aan de hand van deze vragen wordt in kaart gebracht wat de woonbehoeften zijn. Binnenkort publiceren we de vragenlijst op deze website. Update: Naar verwachting wordt het woonbehoefteonderzoek medio december gepubliceerd.

Bent u woningzoekende en geïnteresseerd? En wilt u uw wensen en behoeften kenbaar maken? Blijf dan via deze website op de hoogte over het woonbehoefteonderzoek. Dit doet u door in het menu op de knop 'Blijf op de hoogte' te klikken of klik hieronder op de button.

Uw gegevens worden geanonimiseerd voor het gebruik en niet aan derden versterkt. Dit zodat deze resultaten kunnen worden meegenomen bij het vaststellen van het woonprogramma en de uitwerking daarvan.

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meldt u dan aan via deze website. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Dit doet u door in het menu op de knop 'Blijf op de hoogte te klikken' of klik hieronder op de button.

Blijf op de hoogte!