Het participatieproces

Het proces in 3 fasen

Doel: Informatie ophalen

Fase 1

In beeld brengen: Welke behoefte is er precies en wat is van belang?


 • Eerste bijeenkomst 31 oktober 2023

 • Informeren proces & informatie ophalen

 • Onderzoeken
  - Woonbehoefteonderzoek
  - O.a. bodemonderzoek, archeologie, Wetterskip en ecologie

 • Resultaat: uitgangspuntennotitie


Het woonbehoefteonderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden (sluitingsdatum 15 januari 2024). Wilt u de antwoorden doorlezen? Klik dan op onderstaande button voor alle uitkomsten van het onderzoek.

Antwoorden woonbehoefteonderzoek

Doel: Terugkoppelen en schetsen

Fase 2


 • Vervolgbijeenkomst 12 maart 2024

 • Terugkoppeling fase 1

 • Uitkomst fase 1 vertalen naar mogelijke scenario's

 • Resultaat: concept stedenbouwkundige uitwerking en concept woonprogramma


Het woonbehoefteonderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden (sluitingsdatum 15 januari 2024). Wilt u de antwoorden doorlezen? Klik dan op onderstaande button voor alle uitkomsten van het onderzoek.

Antwoorden woonbehoefteonderzoek

Doel: Gemeenschappelijke deler

Fase 3


 • Vervolgbijeenkomst: zomer 2024

 • Resultaten fase 1 + 2 terugkoppelen

 • Gezamenlijk vaststellen van de gemeenschappelijke deler oftewel de stedenbouwkundige uitwerking

 • Haalbaarheid toetsen op:
  - Maatschappelijk
  - Technisch
  - Juridisch
  - Financieel

 • Resultaat bij haalbaarheid: definitief stedenbouwkundige uitwerking en definitief woonprogramma

Haalbaar? Ja, dan...


 • Uitwerken bestemmingsplan op basis van de informatie uit het voortraject (fase 1 t/m 3)

 • Afspraken gemeente over het vervolg
Vervolgproces


 • Ontwerp bestemmingsplan
  - Ter inzage

 • Definitief bestemmingsplan

 • Uitwerking planvorming op woningniveau

 • Aanvraag omgevingsvergunning
  - Ter inzage

 • Verkoop

 • 70% verkocht? → Realisatie

 • Gedurende dit proces o.a.:
  - Bijeenkomsten
  - Nieuwsbrieven
  - Updates via de website

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meld u dan aan via deze website. U wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van het laatste nieuws. Dit doet u door in het menu op de knop 'Inschrijven' te klikken of klik hieronder op de button.

Blijf op de hoogte!